Pożyczka pozabankowa

Mówiąc parabanki myślimy pożyczka pozabankowa. Ale to nie jedne z instytucji, które świadczą usługi obrotu finansowego. Bardzo proste mechanizmy stosują tzw. animatorzy rynku. To instytucje brokersko-dealerskie, które podają zarówno cenę kupna, jak i sprzedaży aktywów przechowywanych w zapasach lub środków finansowych.

pożyczka pozabankowa

Takie aktywa obejmują akcje, dług rządowy i korporacyjne, instrumenty pochodne i waluty obce. Po otrzymaniu zamówienia animator rynku natychmiast sprzedaje ze swoich zapasów lub dokonuje zakupu, aby zrekompensować utratę zapasów. Różnica w kwotowaniach kupna i sprzedaży lub spreadu określa sposób, w jaki animator rynku osiąga zysk.